Juridische kennisgeving

1. BASISINFORMATIE VOOR DE BESCHERMING VAN GEGEVENS

Verantwoordelijk: HOTEL VICTORIA, S.L.

Doel: de aandacht van verschillende aard van verzoeken door de Gebruiker

Legitimatie: toestemming van de belanghebbende.

Ontvangers: andere groepsmaatschappijen. Behandelingsbeheerders binnen of buiten de EU, gehost door “PrivacyShield”

Rechten: Toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie + info.

Aanvullende informatie: u kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen op onze website: www.hotelvictoria.cat

2. AANVULLENDE INFORMATIE

Dit gegevensbeschermingsbeleid regelt de verwerking van persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt via de internetportal (hierna de ‘portal’ genoemd) die HOTEL VICTORIA, S.L. beschikbaar stelt voor internetgebruikers. Deze vorm Policy Privacy is een integraal onderdeel te allen tijde toegankelijk vanuit de Portal. De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waar, nauwkeurig, volledig en actueel is en verantwoordelijk is voor alle schade, direct of indirect, die zou kunnen worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens aan een derde toebehoorden, garandeert de Gebruiker dat hij deze derde heeft geïnformeerd over de aspecten in dit document en zijn toestemming heeft gekregen om zijn gegevens aan HOTEL VICTORIA, S.L. te verstrekken. voor de aangegeven doeleinden. De website kan functionaliteiten bieden om inhoud te delen via applicaties van derden, zoals Facebook of Twitter. Deze toepassingen kunnen verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot gebruikersnavigatie op verschillende websites. Alle persoonlijke informatie die via deze applicaties wordt verzameld, kan worden gebruikt door externe gebruikers en hun interacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van de bedrijven die de applicaties faciliteren. De portal kan blogs, forums en andere sociale netwerktoepassingen of -services hosten om de uitwisseling van kennis en inhoud te vergemakkelijken. Alle persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, kan worden gedeeld met andere gebruikers van die service, waarop HOTEL VICTORIA, S.L. Het heeft geen controle. Om interessante informatie of diensten aan te bieden, afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, HOTEL VICTORIA, S.L. U hebt toegang tot gegevens met betrekking tot de geolocatie van het apparaat van de Gebruiker, in die gevallen waarin de configuratie van de gebruiker dit toestaat. Ten behoeve van technische beveiliging en systeemdiagnostiek, anoniem of geaggregeerd, HOTEL VICTORIA, S.L. U kunt het IP-adres registreren (identificatienummer van de internettoegang van het apparaat, waarmee apparaten, systemen en servers elkaar kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren) Deze informatie kan ook worden gebruikt voor analytische doeleinden van webprestaties.

2.1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker?

Identiteit: HOTELVICTORIA S.L. met BTW-nummer: B43100668

Adres: Crta. Barcelona 96/98 Postcode: 43882 Plaats: Segur de Calafell: Provincie: Tarragona

Telefoonnummer: 0034 977 162 008

E-mail: info@hotelvictoria.cat

2.2. Met welk doel behandelen we de persoonlijke gegevens van de Gebruiker?

HOTEL VICTORIA, S.L. behandelt de door de Gebruiker verstrekte informatie om te voldoen aan verzoeken van verschillende soorten die door hem zijn gedaan. Afhankelijk van de aard van het verzoek, is het doel het beheer nastreven van: a. Vragen en verzoeken om voorstellen (RFP) ingediend via het contactformulier dat voor dit doel is ingeschakeld. b. Curriculums verzonden via de site. c. Deelname aan blogs, via reacties. d. Communicatie via de Ethics Line of Whistle-blowingHotline, (v) enquêtes. e. Elektronische communicatie van informatieve aard, afhankelijk van uw interesses. HOTEL VICTORIA, S.L. U kunt een commercieel profiel opstellen op basis van de verstrekte informatie. Geautomatiseerde beslissingen worden niet genomen op basis van dat profiel. In het geval dat de Gebruiker zich registreert op de site via de sociale login, HOTEL VICTORIA, S.L. U hebt alleen toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker waarvoor u uw toestemming hebt gegeven tijdens de configuratie van de toegang tot het betreffende sociale netwerk. Alle informatie die wordt verstrekt in verband met deze sociale applicaties kan worden geraadpleegd door leden van het bijbehorende sociale netwerk, dergelijke interacties worden beheerst door het privacybeleid van de entiteiten die de diensten leveren. HOTEL VICTORIA, S.L. heeft geen controle of verantwoordelijkheid met betrekking tot genoemde entiteiten of het gebruik dat zij maken van gebruikersinformatie.

2.2.1. Informatie over gegevensverwerking voor het verzenden van berichten van HOTEL VICTORIA S.L.

De gegevens die worden gebruikt of verstrekt in informatieve en / of promotionele communicatie worden verwerkt door HOTEL VICTORIA, S.L. voor doeleinden die bestaan ​​uit het elektronisch verzenden van informatie en communicatie over diensten, activiteiten, publicaties en evenementen en professionals van HOTEL VICTORIA, S.L. of het volgen en optimalisatie van marketingcampagnes die met behulp van technologieën voor dit doel zijn uitgevoerd; en het opstellen van profielen voor commerciële doeleinden. De toestemming voor het verzenden van deze mededelingen kan te allen tijde worden ingetrokken in elk van de mededelingen die worden ontvangen via het daartoe ingeschakelde mechanisme. Het criterium voor het bewaren van gegevens is gebaseerd op de manifestatie die strijdig is met de behandeling van uw kant. In elk geval kunt u de rechten van toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, draagbaarheid en oppositie uitoefenen door uw verzoek te verzenden naar het hierboven vermelde postadres of per e-mail naar info@hotelvictoria.cat.

2.3. Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens van de Gebruiker?

Over het algemeen worden de verstrekte persoonlijke gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen of zolang de verwijdering niet door de gebruiker wordt gevraagd. In het specifieke geval van het curriculum worden de gegevens maximaal drie jaar bewaard, tenzij de belanghebbende anders aangeeft.

2.4. Wat is de legitimiteit voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker?

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de legitimatie door toestemming van de gebruiker.

2.5. Aan welke ontvangers worden de persoonlijke gegevens van de Gebruiker meegedeeld?

In die gevallen waarin de gebruiker via het web vraagt ​​om servicevoorstellen of cv’s worden verzonden, worden hun gegevens verstrekt aan die Spaanse bedrijven die zijn aangesloten bij het HOTEL VICTORIA, SL netwerk, in die gevallen waarin de gebruiker daarom vraagt gerechtvaardigd door de identificatiegegevens kunnen worden verstrekt aan andere bedrijven die zijn aangesloten bij het HOTEL VICTORIA, SL-netwerk, met inbegrip van die buiten de Europese Economische Ruimte, met als enig doel om te voldoen aan het verzoek gekoppeld aan het land van bestemming. Evenzo kunnen de gegevens worden overgedragen aan overheidsdiensten en overheidsinstanties voor de nakoming van verplichtingen die rechtstreeks afdwingbaar zijn aan HOTEL VICTORIA, S.L.

2.6. Wat zijn de rechten van de Gebruiker wanneer hij/zij ons zijn persoonlijke gegevens verstrekt?

De gebruiker heeft het recht om bevestiging te vragen of HOTEL VICTORIA, S.L. behandelt persoonlijke gegevens die u aanleverd, evenals toegang tot uw persoonlijke gegevens, vragen om rectificatie van onnauwkeurige gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen, in welk geval deze alleen worden bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. HOTEL VICTORIA, S.L. stop met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. De Gebruiker kan de kwesties die hij in verband met dit Beleid beschouwt, aan de orde stellen en zijn rechten uitoefenen in de door de wet voorziene voorwaarden en moet daarom een ​​communicatie per post sturen naar: HOTEL VICTORIA, SL, Ctra. Barcelona, ​​96/98, 43820 Segur van Calafell (Tarragona), of e-mail naar: info@www.hotelvictoria.cat met vermelding van het overeenkomstige verzoek en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of het identiteitsdocument.

Annuleringsvoorwaarden

NIET-TERUGBETAALBAAR TARIEF

Het niet-terugbetaalbaar tarief kan niet terug betaald worden, als de klant besluit om de reservering te annuleren of de dag en tijd van de reservering zich niet presenteert, wordt 100% van het bedrag van de reservering in rekening gebracht.

TERUGBETAALBAAR TARIEF

In het terugbetaalbare tarief kan de klant gratis annuleren tot 3 dagen voor aankomst. De klant betaalt het bedrag van de eerste nacht bij annulering gedurende de 3 dagen voor aankomst. Als de klant niet komt opdagen in het hotel, wordt 100% van de reservering in rekening gebracht. Het is van essentieel belang om bij het terugbetaalbaar tariefbij het reserveren, het verstrekken van uw creditkaartgegevens (naam, kaartnummer, vervaldatum en creditcardbeveiligingsnummer (CVV)).